Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UMilki

 & 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu,  na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma „U Milki” Ewa Musiał, ul. Pilczycka 130/1, 54-150 Wrocław, NIP: 895-161-31-08, REGON: 100912360, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. Adres email: hotelumilki@gmail.com
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

& 2

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook
  4. przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Instagram
  5. przez inne platformy realizujące sprzedaż naszych produktów: allegro, dawanda
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia wysłania Zamówienia przez Sklep, o czym klient jest informowany mailowo. Ostateczne ceny produktów są widoczne po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomości o kolejnych etapach realizacji  zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że obsługa Sklepu zadzwoni do klienta ustalając szczegóły realizacji zamówienia.
 5. W przypadku niedokonania wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia automatycznie zlecenie zostaje anulowane.
 6. Czas realizacji zamówienia od momentu otrzymania wpłaty na rachunek bankowy wynosi do 15 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie z klientem.

& 3

Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów podane są w PLN i są cenami brutto.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelewem – wówczas Sklep przygotowuje towar  i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 • za pośrednictwem platformy płatniczej – iMoje
 • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
 • gotówką przy odbiorze

& 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej – na terenie całej UE lub firmy kurierskiej – tylko na terenie Polski).
 2. Koszt dostawy: Poczta Polska 13 PLN, Kurier 15 PLN.
 3. Istnieje możliwość wysyłki do paczkomatu Inpost – prosimy w takim przypadku o kontakt mailowy sklep@umilki.pl w celu ustalenia szczegółów dostawy.
 4. W przypadku zamówienia z adresem wysyłki poza granicami RP prosimy o kontakt na maila sklep@umilki.pl w celu ustalenia indywidualnej wyceny.
 5. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Wysyłany towar jest wolny od wad.

& 5

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo (sklep@umilki.pl)  lub telefonicznie ( +48 509 370 866 ) z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeżeli klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanego towaru adres wysyłkowy znajduje się w zakładce Kontakt
 4. Towar objęty Promocją nie podlega zwrotowi.

& 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.  
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy prawach konsumenta tj. w zakresie m.in.:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. – dotyczy to w szczególności obroży, smyczy, szelek, adresówek i innych produktów wykonywanych przez Sklep na zamówienie.

   &

Gwarancja

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. kontakt ze słoną wodą), niewłaściwej konserwacji (np. pranie w pralce bez zabezpieczenia okuć), modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie i tarcie karabinkiem i okuciami o asfalt, beton); zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania (np. przetarcia na karabinkach, przetarcia linek, rysy na klamrze), spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).
 5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do dystrybutora bądź siedziby firmy ponosi Sklep, o ile reklamacja dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych. W innych przypadkach opisanych szczegółowo w punkcie 4. koszty za wysyłkę ponosi Klient.
 11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

& 8

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest „U Milki” Ewa Musiał z siedzibą w ul. Pilczycka 130/1, 54-150 Wrocław
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie umilki.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

& 9

Własność intelektualna

 1. Klient przekazując (za pośrednictwem Facebooka, maila, itp.) Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych w celu promocji Sklepu i jego oferty.

& 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

& 10

 1. Ponieważ nie jesteśmy korporacją, tylko małą rodzinną firmą, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu, napisz do nas – zawrzemy  z Tobą umowę na podstawie indywidualnych ustaleń.
 2. Jeżeli uważasz, że w jakikolwiek sposób łamiemy prawo lub przyjęte obyczaje, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli się zmienić.
 3. Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową (“platformaODR”): https://ec.europa.eu/consumers/odr/